elso ules2018. június 29-én a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum dísztermében ülésezett a Kamara Országos Elnöksége.

A tanácskozás alkalmával a testület döntött a Kamara központi hivatali szervezetének Hatvanba való költözéséről, valamint meghatározta a Kamara következő négy évre szóló stratégiai céljait, feladattervét.

Hosszú, kilenc pontból álló napirend és a Kamara jövőjét is meghatározó kérdések vártak az Elnökség tagjaira a vadászati múzeum falai között. A döntéshozó testület elsőként részletes vita mellett megtárgyalta és elfogadta az Országos Magyar Vadászkamara legfontosabb érdekképviseleti, jogszabályalkotási, hivatásos vadászok munkáját támogató feladattervét (ide kattintva a részletek). Ezt követően elbírálásra kerültek a 2018. április 13-i Küldöttközgyűlés által elfogadott kiemelt kamarai célokra beérkezett pályázatok, majd döntés született az országos szervezet által adományozható kamarai Aranyéremmel kapcsolatban is, melynek hivatalos átadása a Putnokon 2018. szeptember 7-8-án megrendezett Országos Vadásznapon lesz.

A továbbiakban a Kamara döntéshozó testülete határozott a Kamara szakbizottságainak átalakításáról, többek között meghatározva a bizottságok létszámát, valamint létrehozva az Állategészségügyi Szakbizottságot, melyet elsősorban az állategészségügyi kérdések ágazati súlyának növekedése indokol. Emellett döntés született a Szakbizottságok elnökeinek személyéről, valamint az Országos Elnökség hatásköréhez tartozó Jogi, Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális, valamint Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságok elnökei által beterjesztett tagi összetételéről. A Szakbizottságok frissen megválasztott elnökei a következő elnökségi ülésig tesznek javaslatot az egyes szakmai grémiumok tagi összetételére vonatkozóan, melyet a soron következő ülésen hagyhat jóvá a testület.

Döntés született a vadászati múzeum további üzemeltetésének kérdéseivel és a Kamara hivatali szervezetének Hatvanba való költözéséről is. Ennek értelmében július második hetétől a május elején kezdődött előkészítő munkák lezárása után a hivatali szervezet Hatvanban folytatja a magyar vadászok érdekképviseleti munkáját.

Az Országos Elnökség az ülés folyamán egyhangúlag szavazta meg az Országos Vadgazdálkodási Alap (a továbbiakban: Alap) Működési Szabályzatának pontosítását, valamint elfogadta az Alap Ellenőrzési Szabályzatát is. Mindkét szervezeti szabályozó dokumentumot az idei évben rendszeresen ülésező Titkári Értekezlet készítette elő az Elnökség számára, biztosítva a szakmai alapokon folyó munka megerősítését.

Az Elnökségi Ülés részletesen foglalkozott a vadászvizsgával kapcsolatos miniszteri rendelet módosítási javaslataival, az Alap előkészítő munkáinak kérdéseivel, valamint döntés született arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen finanszírozási hátteret is biztosít az egységes vadkárfelmérési eljárásrend kidolgozásához, annak érdekében, hogy a régen várt eljárásrend mielőbb megjelenhessen jogi szabályozó szintjén is.


Forrás: OMVK


0
0
0
s2smodern
powered by social2s