soproni egyetemA magyarországi erdészeti felsőoktatás kétszáztíz éve kezdődött meg Selmecbányán, száz éve költözött az akadémia Sopronba.

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az erdők természeti értékeit megőrizni. Megalakulása óta ezt a küldetést követi a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara megtestesíti a XXI. század egyetemét, ahol a hagyományok és a természet szeretete, tisztelete jól megfér a modernitással és a dinamikus fejlődéssel. A kar olyan szakembereket kíván képezni, akik szeretik és tisztelik a természetet, akik szívesen fedezik fel az értékeit és szeretnék jobban megismerni működését, megőrzésének lehetőségeit, valamint a vele való gazdálkodás módját. Ennek megfelelően a hallgatók a természettudományi ismeretek mellett műszaki és gazdálkodási ismereteket is szereznek. A munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően komplex, gyakorlatorientált képzést nyújtanak, amelynek kiemelt részei a természetben töltött szakmai tanulmányutak és gyakorlatok. Az oktatás során jól megfér egymással a természetre való rácsodálkozás a legkorszerűbb eszközök használatával. A természet jobb megismerését ma már korszerű mérőeszközök, például űr-, légi és drónfelvételek segítik, így nem ritka a GPS-szel, tablettel erdőbe járó mérnök sem. Az oktatás erre is felkészíti a hallgatókat.

Az erdőmérnöki karon oktatott szakok meghatározó jelentőségűek Magyarországon. Jelentős részük az erdőmérnökképzésből fejlődött ki, ami az oktatási és kutatási tapasztalatoknak köszönhetően lehetővé teszi, hogy a kar igen szoros kapcsolatot ápoljon a gyakorlattal, illetve az itt szerzett diplomákat a munkaerőpiac is nagyra értékeli. Utóbbit jól mutatja, hogy a munkaerőpiacon komoly kereslet mutatkozik a Soproni Egyetemen végzett hallgatók iránt.

Az erdőmérnöki karon öt szakon folyik az oktatás. Az országban egyedül itt képeznek erdőmérnököket, amely szak az osztatlan, ötéves képzés végén MSc-diplomát nyújt. A környezetvédelmi szakmérnöki képzés alapjain jött létre a környezetmérnöki képzés, amelynek célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozások környezetvédelmi problémáinak megoldására. Az újraindult földmérő és földrendező mérnöki képzés az ingatlanfelmérés és -nyilvántartás részére képez olyan szakembereket, akik a terepen való felmérés után képesek eredményeiket térinformatikai eszközökkel is megjeleníteni. A természetvédelmi és vadgazdálkodási ismeretek évszázadok óta az erdőmérnöki tudás szerves részét képezik, a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően. Ma már külön szakembereket – természetvédelmi mérnököket és vadgazdamérnököket – képez a kar. A természetvédelmi mérnök hallgatók a természeti folyamatok, az élőlények és az életközösségek, a természeti értékek megóvásához, fejlesztéséhez és regenerációjához szükséges ismereteket tanulnak. A biológiai alapok mellett az oktatás, bemutatás, szervezés, gazdálkodás területén is sokoldalú tudást szereznek. A vadgazdamérnök-hallgatók elsajátítják a vadvédelem általános és sajátos feladatainak tervezését, szervezését, irányítását és végrehajtását. A vadgazdamérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természeti nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. A karon folyó képzések nagy része alap- (BSc) és mesterképzési (MSc) szinten is elérhető. A mesterképzésekre építve a kar a Roth Gyula Doktori Iskolájában doktori programot kínál a hallgatóknak.

A szakmai ismeretek mellett igen fontosnak tartja az erdőmérnöki kar, hogy a hallgatói egy közösséghez tartozzanak. Ennek alapját a több száz éves selmecbányai hagyományok adják, amelyek lényege a barátság, az egymás iránti tisztelet, segítségnyújtás és az odafigyelés. A közösségépítést elősegíti, hogy a kar hallgatóinak nagy része kollégiumi elhelyezést kap, sőt, az elsőéves hallgatók – ha igénylik – ezt automatikusan kapják.
A képzésekről bővebb információ az erdőmérnöki kar honlapján, az emk.uni-sopron.hu címen érhető el.

Forrás: Kisalföld
0
0
0
s2smodern
powered by social2s