nov kozgyules omvkAz Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Vadászkamara) 2019. november 8-án Gödöllőn a Királyi Kastély Lovarda termében tartotta rendes küldöttközgyűlését.

Az ülésnek két előre meghatározott, a meghívóhoz csatolt részletes írásos előterjesztéssel ellátott napirendi pontja volt:

1, Az Országos Magyar Vadászkamara 2020. évi bevételeinek megosztása a területi szervezetek és a központ között, döntés az országos szervezethez kerülő források felhasználásáról.

2, Az Országos Magyar Vadászkamara Központi Szervezetének 2020. évi költségvetése.

Az első napirendi pont felvezetőjében dr. Jámbor László, a Vadászkamara elnökearról tájékoztatta a küldötteket, hogy a Vadászkamara több mint húsz éves fennállása során még nem látott nagyságú, csaknem 2 milliárd forintos bevétel megosztásáról kell döntést hozni. Az előterjesztés alapján a tagdíjakból, vadászjegyekből és vadászati engedélyekből származó bevétel nagyságrendileg fele-fele arányban kerül felosztásra a területi szervezetek és a központ között.

A központi bevételek jelentős része az Országos Vadgazdálkodási Alap (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Alap) pályázati felhívására beérkezett pályázatok fejlesztéseit fogja szolgálni. Ez az összeg az előző évi maradvánnyal együtt 500 millió Ft. Október folyamán 821 pályázat érkezett be, a tavalyi évi formai és szakmai alapon elutasításra került pályázati arány alapján várhatóan a nem kirívóan alacsony pontértékű pályázatok 2020-ban is támogatásra kerülnek.

A Vadászkamara a következő évben is lehetőséget biztosít kiemelt kamarai programok megvalósítására, melyek finanszírozására a területi szervezetei és a központi szervezet nyújthatnak be pályázatokat. Az előző két évben is meghirdetett „Ismerd meg a vadászokat” ifjúságnevelő program, valamint „a hivatásos vadászok szakmai felkészültségét és munkafeltételeiket javító programok” támogatása mellett két új célterülettel bővültek a lehetőségek: „a vadászat társadalmi megítélésének javítása” érdekében tett fejlesztések, valamint „az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által javasolt kutatási programok” támogatása. A célok megvalósítására mintegy 205 millió Ft-os forrás áll rendelkezésre.

A második napirendi pont megtárgyalása során a Vadászkamara központi szervezetének költségvetési tervével kapcsolatos írásos előterjesztéshez Bajdik Péter főtitkár tett szóbeli kiegészítést. A már fentebb említett Vadgazdálkodási Alap és a kiemelt kamarai programok mellett a költségvetés fontos eleme az informatikai fejlesztések mintegy 150 millió Ft-os beruházási költsége, amely fejlesztések a vadászok új nyilvántartási rendszerének kiépítését, és ehhez kapcsolódóan a plasztik kártya alapú, online is érvényesíthető új vadászjegy bevezetését szolgálják. A központi szervezet személyi jellegű költségei is növekednek, mivel 2020-ban a személyi állománya bővül egy új, a Vadászkamara szóvivői feladatait ellátó kollégával.

A küldöttek módosítás nélkül, egyhangúlag elfogadták az előterjesztésben ismertetett tervezeteket.

Az előkészített napirendi pontok tárgyalása mellett a küldöttek részéről felvetődtek a fóliázott öntözőcsatornák által okozott vadelhullások, valamint az őz egész Kelet-Magyarországon észlelhető, helyenként tömeges elhullása, mint feltétlen kezelést igénylő problémák. Ez utóbbi jelenség okainak vizsgálatára akár a kiemelt kamarai programok új célterületének keretén belül is lesz lehetőség.

Forrás: OMVK
0
0
0
s2smodern
powered by social2s