felhivas2020. március 27-án megjelent a Magyar Közlöny 56. számában a 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet a kijárási korlátozásról, amellyel kapcsolatban a Vadászkamara álláspontját közlemény útján közöljük.

Tisztelt Vadásztársak!

Az Országos Magyar Vadászkamara, mint a hivatásos valamint sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdek-képviseleti feladatokat is ellátó köztestülete, a Kormány veszélyhelyzettel összefüggésben kihirdetett rendeletei kapcsán az alábbi – saját jogértelmezés útján összeállított – tájékoztatást nyújtja:

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Kijárási korlát Kr.) kijárási korlátozást rendelt el 2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig.

A kijárási korlátozás alapján a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása csak a rendeletben felsorolt kivételek (alapos indok) alapján lehetséges.

Ilyen alapos indoknak számít a rendelet alapján különösen a „munkavégzés”, a „hivatásbeli kötelezettség”, a „gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység”, illetve ezen tevékenységekhez szükséges eszközök vásárlása.

A vadászati jog a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. §-a alapján az alábbiakat foglalja magába:

„Vtv. 2. §

A vadászati jog:

a) a vad, valamint élőhelyének védelmével, és
b) a vadgazdálkodással kapcsolatos, továbbá
c) a vadászterületen szabadon élő, valamint az e törvényben meghatározottak szerint zárt téri tartás keretében tartott vadnak az arra jogosult által történő elejtésére, elfogására,
d) a hullatott agancs, valamint a vadászható szárnyas vad tojásának gyűjtésére, továbbá az elhullott vad tetemének e törvény szerinti elsajátítására való

kötelezettségek és jogosultságok összessége.”

Figyelemmel tehát a Kijárási korlát Kr. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a Vadászkamara álláspontja szerint a vadászati jog gyakorlása a Kijárási korlát Kr. szerinti alapos indoknak minősül, így a vadászati jog gyakorlása egyfelől a hivatásos vadászok részéről mint munkavégzés, másfelől mint gazdasági (vadgazdálkodási), harmadrészt mint a mezőgazdasági munka megfelelő gyakorlását biztosító tevékenység a korlátozott időszakban is, az egyéb előírások betartásával gyakorolható.

Ilyen egyéb előírásának minősül a szociális érintkezés lehető legkisebb mértékűre való korlátozása, és annak szükséges esetben való gyakorlása esetén is a 1,5 méteres távolság megtartása.

Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet továbbá, hogy a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete a továbbiakban is hatályos, amely szerint „rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni, gyűlés helyszínén tartózkodás tilos”. Ezek alapján tehát a vadászati jog csoportos (társas) gyakorlása tilos, továbbá rendezvény formájában való összejövetel tartása szintén tilos.

Fentieket összegezve az egyéni vadászat (egyedül történő vadászat), a bérvadászat, valamint a hivatásos vadász munkavégzése alapos indokoknak minősülnek.

Minden kedves Vadásztársnak és családjaiknak jó egészséget kívánva:
Bajdik Péter
főtitkár
OMVK
0
0
0
s2smodern
powered by social2s