fegyvertisztításMegalakult a Magyar Fegyverjavítók Érdekvédelmi Egyesülete:
Amellyel az alapító tagok a többször módosított 1959. évi IV. törvény ( Ptk. ) 61–64. §-ai, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12.§. (1) bekezdése alapján a fegyverjavítással foglalkozók, a fegyvermesterek,a puskaművesek, a fegyvervésnökök, a fegyver-, és lőszergyártók,a fegyveroptikusok,a fegyvervésnökök,az agyazók és a fegyverművészek érdek képviseletének céljából természetes-, illetve jogi személyek országosan működő tömörülés keretében a demokratizmus és önkormányzatiság elve alapján, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet hoznak létre.

Az egyesületi formában működő társadalmi szervezet célja, hogy a demokratikus az önkor-mányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel:

- minden rendőrhatósági és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal ( a továbbiakban MKEH ) által regisztrált fegyverjavítói lista létrehozása, annak megjelentetése, és nyilvánossá tétele a sport-, és hivatásos vadász, valamint a fegyverforgató társadalom számára;

- törekvés a szakma jó hírnevének fenntartása, annak színvonalának erősítése, valamint annak köztudatban való elismertetése;

- az engedéllyel nem rendelkező személyeknek – akik tevékenységüket az egyesület érdekképviseletébe tartozó szakmákban végzik – az így előidézett erkölcsi és anyagi kár okozás megakadályozása, munkálkodásuk megnehezítése, illetve ellehetetlenítése;

- avégett, hogy az egyesületbe tömörült fegyverjavítók hatékony érdekképviseletét megvalósíthassa, minden, a fegyverrel kapcsolatos érintett számára széles körben ismertté teszi a tagjai nevét, és elérhetőségét, amellyel kifejezetten az engedély nélkül fegyverjavítást végző személyeket kiszoríthassák a tevékenység végzéséből;

- minden rendelkezésre álló eszköz igénybe vételével tájékoztatja a vadász, sportlövő és más fegyverrel foglakozó személyeket, cégeket, illetve szervezeteket arról, hogy fel kell hagyni a nem legális tevékenységet végzők munkájának igénybevételével – tekintettel arra, hogy ezzel a szakma jó hírnevét lerontják, a saját engedélyük veszélyeztetett, és az engedély nélküli tevékenységgel a garanciavállalástól esnek el;

- minden rendelkezésre álló eszközzel ismertté teszi az egyesület tagjait, nevük, szűkebb szakterületük és elérhetőségük közlésével, amely nem reklámozási céllal kerül a lehető legtágabb körben és módon terjesztésre, hanem elsődlegesen azért, hogy és vállaljuk, hogy a szakma megtisztuljon a nem kívánatos és az engedéllyel nem rendelkező személyektől;

- a társadalmi szervezetbe tömörült tagság érdekében indokolt esetben tájékoztatja a hatóságokat a szakmát sértő, jogszabályellenes tevékenységet folytatókról, a szükséges intézkedés kezdeményezésével;

- kapcsolatot tart a Magyarországon lévő fegyverjavítást oktató intézményekkel, figyelemmel kíséri és segíti a szakmai oktatás és vizsgáztatás, színvonalát, a szakmai tapasztalatok átadásával elősegíti a gyakorlati és elméleti képzést;

- az egyesület létrejöttével tájékoztatja valamennyi érdekelt szervet – így különösen az egyesület szakmai ellenőrzése, a továbbképzése körébe tartozókat – annak érdekében, hogy együttműködjék a tagság érdekében az egyesülethez tartozókat érintő döntések előkészítésében, véleményezésében, ezért minden módon fellép a fegyverjavító szakmát gyakorlók érdekében, hogy hatékonyan gyakorolhassák a szakmát érintő véleményezési jogukat, biztosítja, hogy a hatóságok kikérjék az egyesületbe tömörült tagok véleményét valamennyi, a szakma ellenőrzésével, a szakmai továbbképzésekkel, a jogszabályválto-zásokkal kapcsolatos kérdésekben;

- az érdekképviselet hatékonysága végett az egyesület tagsága határozottan fellép azért, hogy a tagjai csak és kizárólag olyan tevékenységet végezzenek, amelyre engedélyük, végzettségük alapján jogosultak, ellenkező esetben az egyesületi tagságuk azonnal megszűnik;

- szakmai irányelvek egyeztetése;

- az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése.

5. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal is gratulált az Egyesület létrejöttéhez és kinyilvánította támogatási szándékát.

Tagság :

 • Tóth Attila László elnök (Vas)
 • Allaga Antal alelnök (Bács-Kiskun)
 • Pozsgai Attila József titkár(Baranya)
 • Baranyai Balázs (Zala)
 • Gáspár Antal ( Békés)
 • Horváth Gábor (Veszprém)
 • Major Tibor (Fejér)
 • Spén-Tech Bt ( Fejér)
 • Akácos Bt. (Győr-Moson-Sopron)
 • Gyapka András ( eng. visszadta közben)

Megyék szerinti fegyverjavítók ( cégek) elosztása ( nem naprakész)

 • Bács-Kiskun : 6 fő ( cég )
 • Baranya : 2 fő
 • Békés : 2 fő
 • BAZ : 4 fő
 • Csongrád : 2 fő
 • Fejér : 2 fő
 • Győr-Moson-Sopron : 7 fő
 • Hajdú-Bihar : 4 fő
 • Heves : 3 fő
 • Jász-Nagykun-Szolnok : 1 fő
 • Komárom-Esztergom : 1 fő
 • Nógrád : 1 fő
 • Pest : 14 fő
 • Somogy : 5 fő
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg : 3 fő
 • Tolna : 3 fő
 • Vas : 4 fő
 • Veszprém : 2 fő
 • Zala : 5 fő
0
0
0
s2smodern
powered by social2s