gímszarvasokKét évtizede „Somogyországban” szolgáló vadgazdaként elhivatottan foglalkoztat Somogy megye értékes és jelentős létszámú gímszarvasállományának összetétele és hasznosítása.

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár interneten (www.vmi.info.hu/adattar/index.html) is elérhető statisztikai adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Somogy megye jelentősen kilóg a sorból !?

A Somogy megyei adatok nélkül nézve Magyarország gímállomány hasznosításának tényszámai jellemzően az 1 gímbika : 1 gímtehén, ünő : 1,2 gímborjú arányszámokat mutatják, avagy a Fatalin és mtsai (1985) elnevezésével élve az átlagos minőségű trófeát termelő modell alkalmazását igazolják.

Ezzel szemben a meghatározó létszámmal gazdálkodó megyék közül egyedülállóan csak Somogy megyére jellemzően az 1 : 1,5-2 : 1,5-2 hasznosítási arány tartamos megjelenését tapasztaljuk !?

 

 

Somogy megye gímszarvas terítéke

elhullás

teríték+elhullás

bika

tehén

borjú

össz.

1970

154

154

65

373

27

400

1980

409

444

278

1131

70

1201

1990

804

888

874

2566

130

2696

1999/2000

1099

1232

1562

3893

367

4260

2000/01

1278

1806

1972

5056

313

5369

2001/02

1341

2359

2287

5987

345

6332

2002/03

1407

3016

2981

7404

442

7846

2003/04

1498

2984

2922

7404

478

7882

2004/05

1491

2973

3099

7563

409

7972

2005/06

1447

2465

2489

6401

350

6751

2006/07

1422

2279

2281

5982

283

6265

2007/08

1448

2275

2183

5906

235

6141

2008/09

1510

2435

2377

6322

313

6635

 

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK:

 • Immár egy évtizede következetesen alkalmazott és a statisztikai adatok szerint rendre végrehajtott „gímbikakímélő hasznosítási modell” mellett miért nem keletkezett Somogyban jelentős bika többlet a törzsállományban ?

(A kutatásokkal igazolt ca. 1 : 1 felnevelt gímborjú ivararány és adatok hiányában csak feltételezhető 1 bikaborjúra ca. 1 ünőborjú elejtési arány mellett a megyében már jelentős bikatöbbletnek kellene lenni !)

 • A statisztikai adatok mennyire lehetnek valósak ?

 • Miért csak Somogy megyére jellemző ?

 

MEGÁLLAPÍTÁSAIM:

 • Az utolsó négy év kiegyenlített adatai szerint az állomány szintentartása feltételezhető.

(Megyei viszonylatban a be és kivándorlást nem tartom befolyásolónak.)

 • Az állománybecslési adatok a nőivar folyamatos túlsúlyát igazolják !

(A létszámbecslésekkel részleteiben nem foglalkozom, mivel objektív adataink nincsenek, de az ivararány eltolódását azért érezzük.)

A Somogy megyei ca. 6000 db-os hasznosítást azátlagos minőségű trófeát termelőés szintentartó modellbe beillesztve az alábbi számokat kapjuk:


17950 db-os 1 : 1 ivararányú törzsállomány tartásával hasznosítható 6000 db gímszarvas az alábbi összetételben:

Vadászati év elejtései és elhullásai együttesen:

Gímbika: 1975 db

Gímtehén, ünő 1975 db

Gímborjú 2050 db (1:1 ivararányban)

 

Megjegyzés:

 • A kétéves ünők borjazásával már számolva.

 • A tehenek és ünők felnevelt szaporulatát 86%-osnak veszem.

 • A törzsállomány hasznosítása 33,4%-os, ivararánya: 1 : 1

 

Ezzel szemben a szintén ca. 6000 db-os statisztika jelentősen kevesebb gímbikát, több gímtehenet és több gímborjút mutat !?

 

A fentieken gondolkozva az alábbi szintentartó modell adott számomra megoldást:

 

16690 db-os 1:1,16 ivararányú törzsállomány tartásával hasznosítható 6000 db gímszarvas az alábbi összetételben:

Vadászati év elejtései és elhullásai együttesen:

Gímbika: 1715 db

Gímtehén, ünő 1975 db

Gímborjú 2310 db (1:0,8 ivararányban !)

 

Megjegyzés:

 • A kétéves ünők borjazásával már számolva.

 • A tehenek és ünők felnevelt szaporulatát most is 86%-osnak veszem.

 • A törzsállomány hasznosítása 35,9%-os, ivararánya: 1 : 1,16

(Valószínűleg még ennél is jobban a nőivar oldalára tolódott el !?)

 

Kényszerű korrekció és megjegyzés a modellhez:

 

 • A tarvadtartó centrumterületek a „jó vadgazda módjára” reprodukálják az állomány jelentős részét, ahol a nagy egyedsűrűségben lévő és területéhez hűséges tarvad miatt a bikák nem találnak megfelelő táplálékot és nyugalmat, ezért -a bőgési időszak kivételével- a szomszédos tarvadban szegényebb peremterületekre húzódnak, ahol létszámukat a dokumentáció elferdítése árán is csökkentik, avagy ca. 300 db engedély nélkül elejtett gímbikát gímtehénnek jelentenek le, mely a Somogy megyére jellemző alacsony arányú fiatalkorú gímbika hasznosításra szintén magyarázatul szolgálhat !?

 • A tarvadtartó centrumterületekkel szomszédos vadgazdálkodókhoz kihúzódó, jellemzően elárvult bikaborjakegyéb tarvad elejtési lehetőség híján- az ünőborjaknál nagyobb arányban kerülnek terítékre ! (1285/1025)

 

Így már a statisztikai adatokat megközelítő számokat kapunk:

 

 • Gímbika (1715 - 300) 1415 db

 • Gímtehén, ünő (1975 + 300) 2275 db

 • Gímborjú 2310 db (1285 db bikaborjú, 1025 db ünőborjú)

 • ÖSSZESEN: 6000 db

 

ÖSSZEGEZVE:

Véleményem szerint a Somogyi gímbikakímélő hasznosítási modelleredménytelensége kizárólag az alábbi három tényező kombinációjával igazolható, mely az évente lebírált ca. 1500 db gímbika mellett még további ca. 500 db-os nagyságrendű:

 1. A vadászatra jogosultak/vadászok által történő szabálysértés, melyben az elejtett bikát tehénnek jelentik.

 2. A bikaborjak ünőborjaknál nagyobb arányban történő terítékre kerülése.

 3. Az orvvadászat jellemzően trófeacentrikus irányultsága, mely a bikákat nagyobb arányban érinti.

 

JAVASLATOM:

Az állami tulajdonban lévő és az állam által felügyelt gímbika törzsállomány értékének javítása, megmentése érdekében javaslom az alábbi jogszabálymódosítások sürgős bevezetését:

 

 • A nagyon helyesen korosztály-gazdálkodásra alapozó, de a kor megállapításának bizonytalansága miatt nem egyértelmű állományhasznosítási tervek helyett, az adott régiónak megfelelő trófeatömeg alapú engedélyek:

Somogy megye: fiatal bika helyett: 5,0 kg alatti trófeatömegű

középkorú bika helyett: 5,0-8,0 kg közötti trófeatömegű

öreg bika helyett: 8,0 kg feletti trófeatömegű

(Az engedélyezett tételek ezáltal egyértelművé válnának, megszűnne a korosztályok közötti ide-oda tologatás lehetősége !)

 • Az adott vadászatra jogosult által tartott törzsállomány és a Vadászati Hatóság által megállapított megyei szintű törzsállomány célnak megfelelő állományhasznosítási terv.

Maximálisan 10 %-os többleteltérésig a következő évi lehetőség arányos csökkentése, ezt meghaladó esetben súlyos, visszatartó erejű szankció bevezetése.

(Trófeabírálaton igazolt trófeatömegek !

A Vadászati Hatóság vegye figyelembe, hogy a peremterületek tarvadban szegények, ne legyenek a nem létező tarvadjuk elejtésére kényszerítve !)

 • A gímbika birtokbavételét-szállítását megelőzően trófea azonosító plomba felhelyezése, valamint MMS kép küldése a Vadászati Hatóság részére. (Elhullások esetében is!)

A szabályt megszegők esetében súlyos, visszatartó erejű szankció bevezetése.

(A trófea azonosító pár év használat után indoklás nélkül lett eltörölve, azóta ugyan szabályellenesen, de kevés lebukási lehetőséget rejtő lehetőség kínálkozik arra, hogy a már nem engedélyezett bika tehénné „alakuljon” !

Tovább segíti a fentieket az a tény, hogy a vadkísérő jegyen sem kell a vad ivarát feltüntetni !?

Az orvvadászok lebukásának esélyét is jelentősen növelné !)

 • Az elejtett és elhullott nagyvad regisztrációjának tudatos megváltoztatása, valamint az orvvadászat kerüljön önálló bűncselekmény kategóriába.

 • A vadkísérő jegy tartalmazza a vad ivarát.

 • Gímborjak esetén az Éves jelentésekben is jelenjen meg a borjú ivara.

(Enélkül érdemi ivararányi következtetések nem hozhatók !)

 

ZÁRSZÓ:

Konrad Lorenz szavaival élve:MENTSÉTEK MEG A REMÉNYT!

Teremtsük meg újra annak a lehetőségét, hogy akár a jelenleginél kisebb gímszarvas törzsállománnyal, de a gímbikákat -az elmúlt évtized törekvését immár valóban megvalósítandóan- nagyobb arányban és korosabb összetételben tartva ne csak a Somogy megyei tarvadsűrűségünkre, hanem a bikáinkra is büszkék lehessünk !

Lábod, 2010-09-01


Márton Attila

vadgazdálkodási szakmérnök

Lábod

0
0
0
s2smodern
powered by social2s