Az erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kormányzati feladatok elosztása lényegében változatlan a június 6-i Kormányrendelet szerint.

A Magyar Közlöny 2014. évi 79. számban (letölthető pdf) jelent meg a Kormány 152/2014. (VI. 6.) rendelete a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről. A Kormányon belül a földművelésügyi miniszter felel továbbra is egyebek mellett az erdőgazdálkodásért, a természetvédelemért és a vadgazdálkodásért.

69. § (1) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartásának és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében


a) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,

b) ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

c) gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,

d) ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat.


74. § (1) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében felel a környezet és természet állapotáért, e tekintetben


a) elemzi és értékeli a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására és értékeli azok megvalósulását,

b) összehangolja a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert.


76. § (1) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a vadászható állatfajokról, valamint azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a vadászat gyakorlásának feltételeire, a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.


(2) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében gondoskodik a vadállomány védelméről és szabályozásáról és ellenőrzi a vadászat rendje betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását.

Továbbra is a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Állam, mint tulajdonos képviselője az állami tulajdon felett.

112. § (1) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti az állami vagyonra, az állami vagyonnal való gazdálkodásra, a végelszámolásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

Fazekas Sándor mezőgazdasági bizottsági meghallgatásán az erdők és a faültetvények szétválasztásával kapcsolatos kérdésre válaszként említette: "Szerintem az egész erdészeti, vadgazdálkodási ágazat újragondolása szükséges." (1:37:13-tól)

A vadászati törvény kérdésére válasz pedig: "Arra készülünk, hogy a Vadászati törvényt nyilván az Erdővel együtt tudjuk beadni. Néha értek kritikák bennünket - az előző ciklus témája - hogy túl sok törvényt vittünk be, most pedig olyan kérdés merül fel, hogy miért nem vittük be ezt a törvényt. Egymásra épül. Van az Alkotmány, az Állami vagyon törvény, utána a Földtörvény, ezeket ebben a sorrendben lehet megalkotni, s a Földtörvényt követően tudjuk a Halászati, a Vadászati, az Erdő és más jogszabályokat is az Országgyűlés elé vinni. A Halászati megtörtént, ..., aztán ez is sorra fog kerülni."

Erdészeti ügyekkel kapcsolatban a fentieken túl se kérdés, se közlés nem hangzott el. Az erdő fontos terméke, a fa felhasználása pedig szóba sem került.

A 22 állami erdőgazdaság tulajdonosi jogait a jövőben szintén a földművelésügyi miniszter gyakorolhatja, részletek itt.

Visszatérve a kormányrendeletre:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre egyebek mellette az agrár-vidékfejlesztés, az építésügy és a településfejlesztés és településrendezés is. (4.§) Az agrár-vidékfejlesztés esetében (KAP II. pillér) a kifizetés és a támogatások ellenőrzése marad az FM-nél (13.§), ugyanakkor a vonatkozó jogalkotás, a célmeghatározás nem.

A vízügyek az előző ciklus végén átkerültek és most maradnak a belügyminiszternél. (21.§ és 45-47.§) A közfoglalkoztatás továbbra is a BM-é. (31.§)

Korábban többször foglalkoztunk a faipar főhatóságok közötti helyével. Az előző ciklushoz a helyzet e téren változatlan: az iparügyek (benne a faipar is) továbbra is a nemzetgazdasági miniszterhez tartoznak. (90.§ és 98.§)

A nemzeti fejlesztési miniszteré az állami vagyon felügyeletén túl egyebek mellett az energiapolitika és ebben a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal felhasználása, valamint a klímapolitika is. (109.§ és 115.§)

A kormányrendelet 1. melléklete felsorolja, hogy mely főhatósághoz mely központi államigazgatási szervek tartoznak. Az FM esetében ezek:

Földmérési és Távérzékelési Intézet,

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Nemzeti park igazgatóságok,

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,

Országos meteorológiai Szolgálat.
Forrás: A hivatkozott jogszabályok és meghallgatás,

Összeállította: Mőcsényi Miklós
0
0
0
s2smodern
powered by social2s