kaszolife2018 2647akA 2018. december 31-én záruló Kaszó-Life projekt célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura 2000 területek élőhely rehabilitációja.

A Natura 2000 részét jelentő Szentai erdő területén az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítása befejeződött, valamint megoldódott a csapadék területen tartása, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot.

Az összesen 1,34 millió eurós, 75%-os Európai Uniós támogatásból, 2018 végéig tartó "Mézgás éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén" (LIFE12 NAT/HU/000593) című projekt során a KASZÓ Zrt. és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumban, egymással szorosan együttműködve valósította meg a természetvédelmi célkitűzéseket.

A konzorcium partnerei 2018. november 14-én sajtótájékoztató és lakossági fórum keretében ismertették az 5 évvel ezelőtt indult projekt eredményeit.

A kivitelezési munkák 2015 júliusától 2016 februárjáig zajlottak a Kűvölgyi-tavak felújításával. Az egyik tóból kb. 10.000 m3 iszapot termeltek ki, amivel a tó kapacitása megnövekedett, valamint a két tó közti gátat megerősítették. A meglévő két Kűvölgyi-tótól északra egy vízállásos területből, valamint erdészeti hatósági engedéllyel egy erdőterületen újabb két tó létesült. A tavak környékén lévő földutak javítása megtörtént. A Bükki-tó átereszét kicserélték, valamit gát épült a nagyobb víztározó kapacitás eléréséhez. A Baláta-tó lefolyásához egy tiltós átereszt építettek be, valamint a projektterületen lévő időszakos vízfolyások lefolyásának lassításra mederbordákat helyeztek el. A területen lévő tömegesen elterjedt, idegenhonos növények visszaszorítása 2014 óta folyamatos volt.

A projekt keretében Erdőkerülő tanösvény néven oktatási céllal tanösvényt létesítettek. Ezt érintve több túrát is tartottak, ahol bemutatták az elvégzett munkákat. A szakmai közönség számára 2018 májusában nemzetközi konferencia keretében ismertették a projekt környezetre gyakorolt hatását. A végrehajtási időszak alatt több magyar és nemzetközi projekttel is kapcsolatot építettek.

A monitoring tevékenységeket a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet hajtotta végre. Az előzetes állapotfelvétel adott alapot a beavatkozások hatásainak hosszabb távú vizsgálatához. A talajvízszint csökkenése lelassult, a mikroklíma javult, ami az erdők és a környéken élők számára is egy élhetőbb környezetet eredményez.
2019. január 1-től kezdődik el az 5 éves fenntartási időszak, ami alatt a hatásokat nyomon követik, valamint a szükséges fenntartási munkákat elvégzik.

A projektről bővebb információt a www.kaszo-life.hu weboldalon talál.

Forrás: ForestPress