.300-as magnumSzalagos hüvelyű univerzális nagyvadlőszer, amelyet a legendás Winchester gyár konstruált 1963-ban. Megjelenése óta töretlen a népszerűsége az egész világon.
Nemcsak tolózáras, hanem billenő csövű fegyvereket is gyártanak ehhez a töltényhez. Újabban egyre több gyártó (Remington, Browning, Sauer) öntöltő típusú fegyvereket is csövez ezzel a kaliberrel.
Megfelelően megválasztott lövedékkel majdnem az összes nagytestű növényevő és nagyragadozó terítékre hozható vele. Kis testtömegű vadhoz (pl. őz) lehetőleg ne használjuk, mert a hatása megfelel egy teljes köpenyű lövedéknek, amely csak átüti a vadtestét. Csonttalálat esetén viszont brutálisan roncsolja a vadtestet. A lövedék lapos röppályája miatt különösen kedvelt az afrikai és a magashegységi vadászok körében. A .300 Win. Mag. töltényei meghaladják a 800 m/s kezdősebességet, ekkor a becsapódó lövedék okozta sokkhatás ölőereje igen nagy. Sok esetben megelőzi, hogy a lövedék becsapódásával keletkező repeszhatás okozta szövetroncsolást miatt következzen be a vad kimúlása.
A 1990-es évek végén a Winchester cég újabb meglepetésként kidobta a piacra a .300 Winchester Short Magnumot. Ballisztikai paraméterei hasonlóak a Win . Mag.-hoz, sőt talán valamivel még jobbak is. A hüvely méreteiben van eltérés: a short rövidebb és palackosabb. Ezzel azt a kitűzött célt érte el a gyártó, hogy rövidebb zárszerkezetet lehet alkalmazni, ami által rövidebb lett az ilyen kaliberhez gyártott fegyver hossza is.

.300-as magnum méretek

Brenneke TOG (Torpedo Optimal Geschoss) 10.7 g 165 g

A Brenneke cég 2003-ban mutatta be ezt a nem széteső típusú, expanzív lövedéket. A klasszikus torpedóforma teljesen új szerkezetet takar. A köpeny alsó része vastag falú, hogy megakadályozza a lövedék szétesését. A falvastagság a lövedékorr felé fokozatosan elvékonyodik A lövedéktestbe antimonnal keményített ólmot öntenek. A lövedék-csúcshoz közel az öntési eljárásból kifolyólag egy széles ólomkörgyűrű veszi körbe a magot. A nagyvad testébe való becsapódáskor az ólomgyűrűnek köszönhetően az expanzió megáll, és ezáltal a lövedék az eredeti tömegének kétszeresére gombásodik. Az eredeti lövedéktömeg 90 %-át megtartja, és nagy energiával rendelkezik, hogy a nagyvad testét átüsse. Fedett terepen is használható.
VO 970 m/s, EO 5034 J, OBT 194 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Norma Plastspitz 11.7 g 180 g

A lövedék műanyaggolyóval lezárt hegye kiváló expanziót biztosít a vadtestbe becsapódó lövedéknek. Az elődöt Dual-Core néven több évtizedig gyártotta a Norma. A Plastspitz széteső szerkezetű, kiváló ölőerejű lövedék. A folytacéllemez lövedékköpeny a lövedékcsúcs felé elvékonyodik, a vastag köpenyfalban körbefutó körhorony megakadályozza az antimonnal keményített ólombetét kiszakadását a maradványtestből. A műanyaggolyó megakadályozza a lövedékhely-deformálást, másrészt elősegíti a lövedék elülső részének szétfeszítését, ezzel is segítve a nagy energialeadással járó drasztikus expanziót. A felgombásodott maradványtest a kisebb és a közepes vad testét általában átüti. Jó lövés esetén ölőereje brutális lehet. Nyílt terepre való.
VO 940 m/s, EO 5160 J, OBT 194 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Winchester Supreme Elite XP3 11.66 g 180 g

Speciális Lubalox-bevonattal ellátott lövedékköpeny, műanyagheggyel lezárva. Szerkezetében azonosnak tekinthető a Ballistik Silvertip- és az AccuBond-lövedékek típusával. A lövedék-maradványtest nagyobb szirmokba nyílik szét, mint a Ballistik Silvertip, ami által még brutálisabb roncsolást idéz elő a vad testében. Közepes, de inkább nagytestű vadra ajánlott a használata. Afrikában és magas hegységekben kiválóan alkalmazható – távlövések esetén.
VO 899 m/s, EO 4716 J, OBT 195 m

Próbalövés-eredmény: kiválóNorma Oryx 11.7 g 180 g

A Norma új tervezésű, lapos ólomhegyű, szabályozott expanziójú, nem széteső szerkezetű lövedéke, amelyet 1996-ban vezettek be. Az antimonnal keményített ólommagot a gyártás során különleges kémiai eljárással rögzítik a rézköpeny falához, ez az eljárás titkos. Ebből adódóan a becsapódás után szabályozott expanzió és fokozatos energialeadás következik be, amely az eredeti lövedéktömeg kb. 90 %-át egyben tartja. A nagy tömegű, felgombásodott maradványtest még olyan nagy átütőerővel rendelkezik, hogy nagy sebcsatornát vágva az erős csülkös vad testét is képes átütni. A lövedék erős sokkhatással öli meg a jó kamratalálatot kapó nagyvadat. Fedett terepen is használható
VO 890 m/s, EO 4636 J, OBT 190 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Homady Soft Point (SP) 11.7 g 180 g

Puha ólomhegyű, részben köpenyes, standard expanzív lö-vedék. A köpeny anyaga platírozott folytacél, fenékrészen zárt, míg a csúcsnál nyitott, itt az ólommag egy része kiáll. Kis és közepes lőtávolságon a lövedék ereje megfelelő. Be-csapódáskor az ólomhegy expanzióindítóként is funkcionál, és energiájának nagy részét rögtön leadja. A mellüregben szétrobbanó ólommag és a deformálódott maradványtest az életfontosságú belső szerveket, sok esetben a gerinc-oszlopot és a gerincvelőt is roncsolja, amely azonnali halált okoz. Az SP-lövedék minden esetben felgombásodik, és sok esetben hagy kimeneteli nyílást a vad testén.
VO 895 m/s, EO 4686 J, OBT 186 m
Próbalövés-eredmény: jó

Norma Nosler AccuBond 11.7 g 180 g

Műanyagheggyel lezárt üreges hegyű, széteső expanzív lövedék. A lövedék hagyományos Boat-Tail torpedóforma. A köpenyszájtól lefelé haladva a köpeny egyenletes falvastagságú és vastag tömör fenék részben végződik, mely elősegíti a fokozott expanziót. A műanyaghegy alsó szára a kemény ólommag belső nútjába úgy illeszkedik, hogy nem ér a nút végéig. A vadtestbe való becsapódáskor a műanyag hegy egészen becsúszik a nút végéig, és szétfeszíti az ólommagot. A lövedékhatás robbanásszerű expanzióval és sokkoló szilánkhatással jár. Kistömegű lövedékkel erős testű nagyvadra ne lőjünk, mert a nagy sebesség miatt az esetek nagy többségben a test felületén expandál, és nem hatol be a test üregébe. Kimondottan nyílt terepre való.
VO 890 m/s, EO 4630 J, OBT 186 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Norma Nosler AccuBond 9.7 g 150 g

Mindenben megegyezik a 11.7 g-os AccuBonddal. Kisebb csülkös vadakra, nagy távolságra való lövéseknél, magas hegységekben használatos.
V0 920 m/s, EO 5034 J, OBT 198 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Remington Scirocco 11.7 g 180 g

Műanyag heggyel lezárt üreges hegyű, széteső expanzív lövedék. A lövedék a hagyományos Boat-Tail torpedóforma. A köpenyszájtól lefelé haladva a lövedékköpeny egyenletes falvastagságú, és egy vastag tömör fenékrészben végződik, amely elősegíti a fokozott expanziót. A polikarbonát hegy alsó szára a keményített ólommag belső nútjába úgy illeszkedik, hogy nem teljesen ér a nút végéig. A vad testébe való becsapódáskor a műanyag hegy egészen becsúszik a nút végéig, és szabályosan szétfeszíti az ólommagot. Ez a lövedékhatás robbanásszerű expanzióval és sokkoló szilánkhatással jár együtt. A kistömegű lövedékkel erős testű vadra, közeli lőtávra ne lőjünk, mert a nagy lövedéksebesség miatt a robbanásszerű expanzió erős izomtömeg- vagy csonttalálat esetén az esetek többségében a felszínen következik be. Kis- és közepes testű vadfajokra ajánlott a használata.
VO 890 m/s, E0 4636 J, OBT 186 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Norma Oryx 13 g 200 g

Mindenben megegyezik a 11.7 g-os Oryxszal, de a nehezebb lövedéktömeg következtében erősebb csülkös vad elejtésére alkalmas.
VO 850 m/s, EO 4698 J, OBT 180 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Brenneke TUG (Torpedo Universal Geschoss) 11.7 g 180 g

A lövedéktípus TUG, a német Wilhelm Brenneke konstrukciója. A lövedék elülső ólommagjába kúposan illeszkedik a hátsó lövedék magja. Ez csökkenti a lövedék gombásodóképességét, ami által nagyobb, átütő teljesítmény érhető el. A TUG hosszú vezető része minden kaliberben kiváló lőpontos-ságot biztosít. A Brenneke-lövedékekre jellemző az éles peremki-képzés, amelytől vágott szőr marad a kimeneti nyílásnál, és bő vérzés keletkezik). A lövedék-konstrukció erős, nagytestű vadfajokra (vaddisznó, szarvas, medve, nagytestű afrikai antilopok) alkalmas.
VO 940 m/s, EO 5169 J, OBT 192 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Winchester Ballistik Silvertip 11.66 g 180 g

A legendás, 1932-ben konstruált Silvertip-lövedék továbbfejlesztett változata. Műanyagheggyel lezárt, üreges hegyű expanzív lövedék. Megmaradt a legendás lőpontosságot biztosító hagyományos Boat-Tail torpedóforma. A köpenyszájtól lefelé a lövedékköpeny egyenletes falvastagságú, és egy vastag tömör fenékrészben végződik. Ez a vastag fenékrész fokozottan elősegíti az expanzió kialakulását. A műanyaghegy alsó vége a keményített ólommag belső nútjába illeszkedik, a vad testébe való becsapódáskor a műanyaghegy szabályosan szétfeszíti az ólommagot. A lövedék hatása robbanásszerű expanzióval és sokkoló szilánkhatással jár együtt. A lövedék gyorsan és brutális roncsolással adja le az energiáját. A felgombásodott maradványtest a lövedéktömeg kb. 80-85 %-a, és a méretének 2.5-szeresére nő meg. A lövedéket kívülről egy speciális Lubalox-bevonattal látják el, amely jobb röppályát biztosít. Közepes és erős testű nagyvadakra és nagyragadozókra egyaránt használható. Aránylag fedett terepen is használható.
VO 899 m/s, EO 4716 J, OBT 195 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Norma Jaktmach 9.7 g 150 g

A skandináv országokban a vadászszezon megkezdése előtt a golyós lőfegyverrel rendelkező vadászoknak kötelező céllövészeten részt venniük. Ezt a lövedéktípust a Norma cég kifejezetten vadász-céllövészetre fejlesztette ki. Teljes burkolatú köpennyel ellátott lövedék. A lövedék konstrukciója kiváló lőpontosságot szavatol. A Jaktmach-lőszerek természetesen nemcsak céllövészetre használhatók, hanem kisebb testű szőrmés, békés, ragadozó és szárnyas vadfajok vadászatára is kiválóan alkalmasak.
VO 935 m/s, EO 3067 J, OBT 200 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Norma Swift 11.7g 180 g

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményű, puha ólomhegyű, nem széteső szerkezetű, nagyvadra kifejlesztett lövedék. A tombakköpenyű lövedéket középen egy vastag gáttal kettéosztották. A gát megakadályozza a hátsó lövedékrész szétesését. A kétfajta keménységű ólommag tömege eltér egymástól. A lövedék aljába nagyobb tömegű, míg a felső részbe kisebb tömegű lövedékmagot öntöttek be. A vad testébe való becsapódáskor, az erős falvastagságú köpenynek köszönhetően, a nagy energiát a nagy lövedéksebesség mellett is fokozatos expandálással adja le. A lövedék az eredeti kaliber kétszeresére gombásodik. A Nosler lövedéknél megbízhatóbb, egyenletesebb a teljesítménye, ölőereje és megállítóhatása kiváló.
VO 950 m/s, EO 4830 J, OBT 190 m
Próbalövés-eredmény: kiváló

Az összeállítást készítette:
Nagy Gábor

Forrás: Élményvadász Magazin