Hivatasos Vadasz Szakmai Nap 1Hivatásos vadászok továbbképzése Konfucius kínai filozófus intelme szerint, ami a tanulást illeti, ne ismerj határt! Éppen ide illő a Hivatásos vadászok továbbképzéséhez, amit 2024. június 6-án a Vadászkamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete rendezett a Csákvári Publó panzió konferencia termében.

HIVATÁSOS VADÁSZOK TOVÁBBKÉPZÉSE

Konfucius kínai filozófus intelme szerint, ami a tanulást illeti, ne ismerj határt! Éppen ide illő a Hivatásos vadászok továbbképzéséhez, amit 2024. június 6-án a Vadászkamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete rendezett a Csákvári Publó panzió konferencia termében. Haas Béla hivatásos vadász alelnök köszöntője után a meghívó fő és kényes témája volt a vadkár, amit az Agrárkamara vadkár-stratégiája virtuális csatatérré változtatott a szabályok és szokások mellett működő vad által okozott károk rendezésében. Ezt hivatott a hatályos jogszabályok erre vonatkozó részével Groszeibl Zoltán tájegységi fővadász, igazságügyi vadkárszakértő a jelenlevőkkel ismertetni.

A témához kapcsolódva a vadkárok megelőzéséhez információt és kapcsolati lehetőséget biztosított az Első Magyar Kenderfonó Zrt. képviselője Rácz József.

Az elmúlt év novemberében Tájékoztató Fórumon megismerhettük az egyes vadgazdálkodással összefüggő 57/2023 ( X.16. ) AM miniszteri rendelet módosításait. Weidinger István tájegységi fővadász ismertette, hogy május 17-től, majd 2025. január 1-jétől több ponton változik a Vadgazdálkodási törvény (Vtv.). A jogszabályban egyebek mellett módosulnak, pontosításra kerülnek, valamint kiegészülnek a kerítéstelepítésre, a nemkívánatos fajok egyedeinek elejtésére, a zárttéri vadtartásra (különösen a vadaskertekre) vonatkozó előírások. A törvény 2025. március 1-jétől opcionálisan lehetővé teszi az „elektronikus beírókönyv” használatát a papíralapú adminisztráció helyett.

Pechtol Lajos kamarai tikár ismertette a Vadászkamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete által elnyert Kiemelt Kamarai Programok nyertes pályázatait különös tekintettel a Hivatásos vadászok orvosi vizsgálatára – ami az előző évben 53 fő -, az idei évben 25 fő hivatásos vadász orvosi szűrését biztosította, illetve biztosítja.

Az egyebek napirendi pontokban Somos Gergő a Feedbackpack Kft. részéről bemutatta az általuk kifejlesztett csapdajelző készüléket, aminek használata költséghatékonyabbá teszi a vadgazdálkodók csapdapark működtetését.

Kiss Sándor a Fejér megyei Kormányhivatal részéről beszámolt a vadgazdálkodási tervek jóváhagyásáról, és a 2023/2024 évi vadgazdálkodás jelentések folyamatban lévő kiértékeléséről.

árásként Haas Béla alelnök ünnepélyesen átadta a hivatásos vadászok versenyén helyezést elért résztvevők díjait.

Nyári Zoltán első helyezettnek 200.000,- forint pénzjutalom és a VADEX Zrt. által felajánlott dám bika kilövés.

Kratancsik Dávid második helyezett 100.000,- forint pénzjutalom és a Sárréti Egyetértés Vadásztársaságnál apróvadvadászatán való részvétel.

Csikós Gergely harmadik helyezett 50.000,- forint pénzjutalom, valamint a Sárréti Egyetértés Vadásztársaságnál apróvadvadászatán való részvétel.

A képzés, továbbképzés mindig egy önvizsgálat is, ami segít eligazodni, hogy tudásban hol tartunk. Gyakran találkozunk azzal, hogy a minimális tudással és tapasztalattal rendelkezők hajlamosak azt hinni magukról, hogy ők a kiválóak. A tudás és a tapasztalat gyarapodásával jellemző a magabiztosság visszaesése, a saját hiányosságok felismerésének képessége ilyenkor nő.

Kultúrtörténeti ismeretből ajánlom – Szente Tünde válogatásából és legyezéséből – minden hivatásos vadász figyelmébe gróf Széchenyi Zsigmond szemelvényeit .

Forrás: Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött… – Egy magyar vadász hitvallása /Szépirodalmi Könyvkiadó, Harmadik kiadás, 1978/

Harmincnegyedik fejezet: Somogyvár, részlet:

A „nemesebb értelemben vett vadászérzék” megléte, avagy hiánya

Forrás: Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött… – Egy magyar vadász hitvallása /Szépirodalmi Könyvkiadó, Harmadik kiadás, 1978/

Harmincnegyedik fejezet: Somogyvár, részlet:

„Azokra a boldog somogyvári időkre emlékezve, sorra ötlenek szemem elé az ottani vadőrök is, köztük néhány eredeti, tollhegyre kívánkozó alak. A vadászat magasabb tudományához, főképpen pedig etikájához, bezzeg nem sokat konyítottak. De így volt ám ez akkoriban csaknem országszerte. Szakvizsgázott vadőrt keveset lehetett látni. A „kerülők”, „csőszök”, „jágerok” nagyobb része, bár vadászos gúnyába öltöztetett, puskaviselő ember volt, mégis iskolázatlan, sok mindenben járatlan erdőbakter volt. Amit tudott, azt főképpen saját emberségéből, odakint az erdőn tanulta meg. Ami tudvalevően rendkívül fontos. Sőt – a legfontosabb. Ámde hivatásos vadásznak – mégsem elég.

Mit áltassuk magunkat, hiszen általános panasz volt akkoriban, hogy a magyar hivatásos vadászok, sőt iskolázott erdészek közt, sajnos aránylag kevés a vadászatilag valóban képzett, a német „Waidmann” fogalmának minden próbáját kiálló szakember.

Sajátságos dolog, hogy magyar emberből, noha ősi foglalkozásának vallja a vadászatot, mégis, milyen gyakran hiányzik a nemesebb értelemben vett vadászérzék. Bátran merem állítani – hiszen eleget tapasztaltam ezen a téren -, hogy a született vadásztehetség nem volt mindennapos dolog minálunk. A magyar vadőr átlaga, sajnos, igen messze járt a szomszédos stájer, tiroli, cseh vagy német jágerok átlagától.

Pedig magam is jó néhány kiváló, minden követelménynek megfelelő vadőrt ismertem. Sajnos azonban – ezek kivételek. S mint ilyenek, csakis erősítik fenti állításomat. Pedig ők is bizonyára tapasztalhatták – ha sok hazai vadőrrel volt dolguk -, milyen nehéz a magyar embert erdőben való viselkedésre tanítani!

Az átlagos magyar vadőr – tisztelet-becsület a szerencsére mind gyakrabban mutatkozó kivételnek – hangosan járatja a száját az erdőn, cserkészés közben váratlan-nagyokat krákog-prüsszög-csuklik, tenyeres-talpas bakancsa valóságos élvezettel lép száraz gallyra, pattanó makkszemre, megcsikorgó kőre, „vaskos lábnyomától messze reng a parlag”, akárcsak Toldi Miklósé…

… És vajon hányat találunk a magyar hivatásos vadászok közt, aki a csapdázással, a ragadozófogás sokrétű, magas tudományával maradéktalanul tisztában lenne? …És hány olyant, aki vadászkutya idomításához, véreb vezetéséhez hiánytalanul ért? – Olyat pedig hányat, aki a hazai ragadozó madarak világában igazán otthonos?

Pedig ez egyik sem kivételes, egyik sem rendkívüli erénye ám az alaposan képzett hivatásos vadásznak!”

Forrás: OMVK / Agrojager