A hivatásos vadászok számára kötelező képzést és a vizsgát a megyében a kamara szervezi, az időpont szeptember 27-e és október 4-e. A kamaránál szeptember 15-éig lehet bejelentkezni.

pechtol levele az államtitikárnakOrszágosan bizonytalanságot szült a vadásztársaságok, mint egyesületek körében a 2008. évi XLVI. Törvény 47/B. § (2) bekezdése.

fácánterítékHomonnay Zsombor és Mészáros György fácánprogramja, születésének előzményei és perspektívái. Nem csak szakembereknek. Mottó: „Aki tenni akar, talál megoldást, aki nem, az kifogást.”

dr bokrosDr. Bokros Gábor a fegyvertartók körében igen nagy ismertségnek örvend.

Lőfegyverrel kapcsolatos jogszabályok, nyomtatványok:
  Lőfegyver-szállítási engedély
  2012. évi XIII. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény módosításáról
  39/2012 Kormány rendelet a fegyverekről és lőszerekről
  25/2012 évi (V.11.) BM Rendelet lőfegyverek, lőszerekről, ig. szolg. díjakról
  Fegyver adás-vételi szerződés
  Fegyver ajándékozási szerződés
  Fegyver átadási megállapodás
  12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet A fegyverek, lövőkészülékek, vizsgálatáról szóló 31/2006. GKM rendelet módosításáról
  30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
   
Törvények, rendeletek:
 

A 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet az agrárkár-enyhítési eljárásról + mellékletei

 

2008. évi XLVI. törvény az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

  Rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
  40/2012. (IV.27.) VM rendelet az élelmiszerlánc felügyeleti díjról
  63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a megyei kormányhivatalok előtt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
  72/2012 (VII.24.) rendelet, mely módosítja a 79/2004-es végrehajtási rendeletet
 

2012. évi CXX. törvény a rendészeti közfeladatokat ellátó személyekről

  100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról
   
Vadászvizsgával kapcsolatos nyomtatványok:
 

Jelentkezési lap vadászvizsgára pdf vagy doc formában.

   
Segédanyagok:
 

VAV Vizsgaszabályzat

 

Vadásztársaság tisztségviselőinek névjegyzéke

 

Trófeabírálat időpontjai a Szakigazgatási Hivatalnál

 

Minta-rókák továbbításában közreműködő hatósági és jogosult állatorvosok

  Egyesület változás nyilvántartásba vétele kérelem űrlap
  + kitöltési útmutató
   
   
Vadászathoz szükséges nyomtatványok, adatlapok:
  Tenyészet bejelentő lap + kitöltési útmutató
  Tartási hely bejelentő lap + kitöltési útmutató
  Vadászati idényben elejtett vadfajok összesítése
  Vadazonosító jel elszámolás
  Adatlap mesterséges vadtenyésztés - kihelyezés engedélyezéséhez
  Adatfelvételi jegyzőkönyv Erdei Szalonka monitoringhoz
  2012. évi Hőmérséklet regisztrációs napló
  2012. évi Tisztítási fertőtlenítési napló
  Vadhúsvizsgálónak Vadhús Nyilvántartási Napló
  Apróvad gyűjtőigazolás
  Meghívólevél minta pdf vagy doc formában   (új!)
  Vadtenyésztési kérelem
  Havi jelentés az elejtett vadakról pdf vagy doc formában.
  Trófeabírálathoz szükséges adatlap
  Monitoring rókaminta átvételi elismervény
  Rókák veszettség elleni monitoring mintagyűjtés, és elszámolás 2012

Forrás: OMVK Szolnok
barkóczi istván sefag interjúBeszélgetés Barkóczi Istvánnal, a SEFAG ZRT. vezérigazgatójával.

változott a rendeletVáltoztak a vadászati idények

barkóczi IstvánBeszélgetés Barkóczi Istvánnal, a SEFAG ZRT. vezérigazgatójával.