sauer vadászpuska gravírozott2005 óta újra léteznek Sauer márkájú oldallakatos fegyverek. Az alapjuk egy 1900-as fegyver mechanikája, de más Sauerek hatását is felfedezhetjük rajtuk. Itt az alkalom arra, hogy ezt a márkát, történetét és remekműveit újra felfedezhessük.
A Sauer nevet és a 90, 92 és 202 tolózáras golyós puskákat mindenki ismeri. Egyesek még a legújabb családtagról, a félautomata 303-ról is hallottak már. Azonban hányan ismerik a többi Sauer fegyvert, a billenő csövűeket, a söréteseket és főleg az – oldallakatos vagy sem, de mindig csodálatos kidolgozású – drillingeket? Valószínűleg csak kevesen... Ezért is gondoltuk úgy, hogy az egyik első Sauer-luxusfegyver, az 1900-as oldallakatos, dupla csövű puska újabb kiadása alkalmából megérett az alkalom arra, hogy megismertessük önökkel az első Sauer-korszak fegyvereit, azokból az időkből, amikor a cég székhelye még Suhl volt.

256 év történelem

Annak ellenére, hogy immár a Balti-tenger partvidékén található Eckernförde a központ, a Sauer és története mindörökre a volt NDK területén található német fegyverfőváros, Suhl nevéhez kötődik. A Sauer család a XVII. században költözött Nürnbergből Suhlba. Georg Adam Sauer lesz az első fegyverműves a családban, akit a városban lajstromba vesznek. A Nagy-Beerberg-hegység gazdag érclelőhelyeinek köszönhetően Suhl már az ókor óta ismert vasipari központ. A Hasel és Lauter folyók, illetve a thüringiai erdő közelsége biztosítják a tűzfegyvergyártáshoz szükséges feltételeket is, így 1600-tól fejlődésnek indulhat a kézifegyvergyártás. Ezen kedvező körülmények közé érkezik 1751 körül a Sauer család. A cég megalapításának pontos dátuma a homályba vész, mivel 1753-ban hatalmas tűzvész pusztít a városban. 80 fegyverműhely, 60 tusakészítő-műhely és a tíz meglévőből kilenc ágyúöntöde válik a lángok martalékává, a város levéltárával egyetemben. Ezekből a hamvakból születik igazán a Sauer, immár Georg Adam fia, Lorenz Sauer irányítása alatt. A város gazdaságának talpraállítására Svájcból, Németországból és Lengyelországból is érkezik segítség. Három év múlva pedig a hétéves háború lendít nagyot a fegyvergyártáson. Az utóbbi újra Suhl fő tevékenységévé válik, és ezzel együtt a Sauer család jelentősége is komolyan nő.
Néhány évvel később azonban Suhl komoly gazdasági válsággal szembesül. A szász kormány támogatásképpen jelentős rendelést ad a drezdai tüzérség felszerelésére. A Sauer ekkortájt már teljesen önálló vállalat, amelyet Lorenz fia, Johann Paul Sauer irányít. A következő, nevezetesen Johann Gottlieb generációja az, amely Suhlban új üzemet létesít: 1836-ban az Új Királyi Fegyvermanufaktúrát. A suhli fegyverművesek céhének ellenállása ellenére – nem akarnak családjuktól és házuktól távolabb, a városon kívül dolgozni – a manufaktúra teljes kapacitással dolgozik.

Megszületik a Sauer és fiai

sauer vadászpuska 202-esSzáz hadipuskát gyártanak, majd 7000 keréklakatos elsütésű karabélyt, 1839-től pedig 10-12 ezer kovás puskát alakítanak át gyutacsos gyújtószerkezetű fegyverré. Az új egységben végül már 200 ezer golyós fegyvert gyártanak 22 országba, és 128 ezer kovás fegyvert alakítanak át gyutacsos gyújtószerkezetűvé.
1873-ban Johann Gottlieb fia, az immár másodikként e nevet viselő Johann Paul Sauer két fiával, Franzcal és Rudolffal megalapítja a Sauer és fiait, azt a céget, amely termelésének egyre nagyobb és nagyobb hányadát fordítja vadászfegyverek gyártására. Két évvel korábban egy müncheni fegyverműves, Peter Oberhammer szabadalmaztatja a „modern” drillinget: ekkortájt jelentősen megemelkedik a magas minőségű fegyverek iránti kereslet. 1881-ben a Sauer megalkotja legelső dupla csövű expresszét, amely egy külső kakasos 11.15x60 R.
Ezzel a fegyverrel a Sauer végleg megérkezik a vadászfegyverek univerzumába. A vállalat 1893-ban a Krupp-művekkel szövetkezik, hogy fegyverei számára új acélfajtákat találjanak. E partnerkapcsolat igen sikeres lesz, még Rudolf távozása ellenére is, aki saját üzletrészét testvérének engedi át. Két év múlva a Sauer lerántja leplet első, „hammerless” típusú drillingjéről. Ez egy oldallakatos, Kersten-záras fegyver, amelyen nyíl formájú tűzkészállapot-jelző is található. Egy évre rá egy „snap action” nyitási rendszerű Roockrifle lát napvilágot, a Tell elnevezésű modell. Ezt 1936-ig gyártják majd. 1900-ban pedig megérkezik egy dupla csövű, a Sauer által szabadalmaztatott oldallakattal szerelt fegyver.
1903 folyamán a Sauer elkészíti a Mauser 98 típusú tolózáras vadászfegyverek egyik legszebbikét, a Modell 1903-at. A cég 1905-ben már 500 alkalmazottat foglalkoztat, és fegyvereit az Egyesült Államokba, Dél-Afrikába és Oroszországba is exportálja. Az első világháború a Simson mögött a német hadsereg második legnagyobb beszállítójává teszi. Ebben az időszakban 200 ezer K98-at gyártanak, továbbá félautomata pisztolyokat, a Modell 1913-at is.
A háború végén a Sauer gigantikus gyártókapacitással bír – és egyetlen katonai megrendeléssel sem rendelkezik. Az azonnali átállás a Fortuna márkájú írógépek gyártásában ölt testet.
A húszas években a gépesített gyártás bevezetésének lehetünk tanúi, méghozzá egy külső kakasos dupla csövű, a Kócsag, illetve egy élőgalamb-lövészetre készült hammerless oldallakatos, a XXIX S érkezésével. A következő évtizedben érkezik egy sima csövű bock, a Modell 33, két könnyített súlyú, Blitz-lakatos drilling, a Modell 1930 és 1932 (az M30 a második világháború alatt a Luftwaffe bombázóinak felszereléséhez tartozik), illetve egy egylövetű golyós, a Modell 36. Ezen évtized sajnos a hadiprogramba való visszatérés és a nácizmus felemelkedésének dekádja is. Az időszak 1945 áprilisában a gyárnak az amerikai csapatok általi lefoglalásával, majd a Sauer feldarabolásával, infrastruktúrája egy részének elpusztításával és három évvel később Suhl szovjet érdekszférába kerülésével ér véget.
1951-ben végül a kisajátítást és nevének elvesztését elszenvedő Sauer cég Fritz Bohmmüller irányítása alatt immár Nyugat-Németországban, Eckernfördében születik újra. Igazi, nulláról történő újrakezdés ez, új berendezésekkel, új alkalmazottakkal – és gyártandó puskák nélkül, merthogy a tervek és a dokumetáció mind-mind Keleten maradt. Fritz Bohmmüller végül talál egy Modell VIII-at, mérnökeivel lemásoltatja, hogy újból gyárthassák.

sauer vadászpuska 202

Nyugaton a helyzet változik

1951 decemberében a Modell VIII „kidördül” az üzemből: a Sauer az első fegyverüzem Németországban, amelyik újra gyártani kezd. A cég 1958–59-ben elkészíti az első Weatherby-ket, az Europa nevű modelleket. Majd következnek a már mindannyiunk által ismert golyósok, elsőként a Sauer 90 – amely 1972-es születésétől egészen 1981-ig még „80” volt. Aztán a Modell 200 (amelyet gyorsan 202-re keresztelnek át), majd a 303 következik, és teszi a Sauert a tolózáras fegyverek terén a világ jelenleg egyik legjobb gyártójává.

Laurent Bedu

Forrás: Élményvadász Magazin